Usługi

Posiadaną wiedzę i zdobyte doświadczenie przeznaczamy na świadczenie pomocy prawnej osobom fizycznym
w sprawach o bardzo różnej problematyce. Kancelaria w głównej mierze świadczy usługi prawnicze w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, prawa spółek, prawa medycznego,  prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych (RODO).

Jednocześnie swoją ofertę kierujemy do podmiotów gospodarczych, zajmując się obsługą stałą lub doraźnym doradztwem prawnym.

Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami oraz organami administracji państwowej wszystkich instancji.

Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych, zawsze mając zawsze na względzie Ich dobro oraz interes.

Istotnym elementem oferty jest świadczenie usług windykacji wierzytelności. Świadczymy pomoc udzielając porad prawnych, konsultacji na każdym etapie postępowania, jak również sporządzając opinie prawne. W niezbędnym zakresie usługi świadczone są drogą elektroniczną.

Niezależnie, od powyższej charakterystyki zakresu usług jesteśmy otwarci na nowe wyzwania oraz potrzeby,
co wyraża się współpracą z innymi podmiotami w zakresie wspólnych projektów.