Personel

Kancelaria prowadzona jest w formie jednoosobowej przez radcę prawnego Macieja Woźniakiewicza.
Radca Prawy – Maciej Woźniakiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W 2006 roku ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i jest wpisany na listę radców prawnych pod nr Kr-1400.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z krakowskimi kancelariami prawnymi, zajmując się m.in. obsługą podmiotów gospodarczych oraz prowadząc liczne postępowania sądowe. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem medycznym,
w szczególności w przedmiocie organizacji procesu zabezpieczania i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

Kancelaria współpracuje z wykwalifikowanym i doświadczonym personelem, wyspecjalizowanym w wybranych dziedzinach prawa. Posługuje się językiem angielskim.