Prawo Medyczne

Opierając się na najlepszej wiedzy i doświadczeniu oferujemy pomoc prawną Podmiotom leczniczym.
Świadczymy także usługi na rzecz Pacjentów w niezbędnym zakresie, dotyczącym realizacji oraz dochodzenia przysługujących im praw.